Ga naar inhoud
Sla navigatie over. Hier start de inhoud van de pagina.
Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

Vision on technology

VITO

www.i-SUP2014.org

5 grote uitdagingen, 5 onderzoeksprogramma’s

Klimaatverandering, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, duurzame energievoorziening, vergrijzing … VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. De rode draad: duurzaamheid en transitie.
Duurzame chemie, energie, gezondheid, materiaalbeheer  en landgebruik: dat zijn de 5 thema’s waarop VITO zich focust. VITO legde deze thema’s dan ook vast in 5 onderzoeksprogramma’s. Die moeten een antwoord bieden op de uitdagingen waar mens en maatschappij vandaag en morgen mee worden geconfronteerd. Elk programma bouwt aan een stevige kennis- en competentiebasis, met toegevoegde waarde voor maatschappij en industrie. Het resultaat: nieuw en innovatief onderzoek én een uitgebreide portfolio van wetenschappelijke dienstverlening.

Logo Richting MorgenIn de 5 expertisedomeinen van VITO is een maatschappelijke transitie ingezet of dringt zich een transitie op. Smart grids, een doorgedreven materialenhergebruik, een biogebaseerde economie, … al die ontwikkelingen vergen nieuwe en betere duurzame technologieën, maar ook een omslag in het denken. VITO zet daarom in op duurzaamheid en transitiedenken als bindende factor tussen de  5 onderzoeksprogramma’s.